Holowanie pojazdu może być konieczne w przypadku awarii lub kolizji, ale istnieją przepisy, które regulują, gdzie i jak można to robić. W szczególności, holowanie na drogach ekspresowych i autostradach jest ściśle kontrolowane ze względu na bezpieczeństwo. W tym artykule omówimy zasady i przepisy dotyczące holowania na drogach ekspresowych, autostradach i obwodnicach.

1. Czy można holować na ekspresówce?

 • Przepisy: Zgodnie z przepisami ruchu drogowego, holowanie na drodze ekspresowej jest dozwolone, ale tylko w wyjątkowych przypadkach. Można holować pojazd do najbliższego zjazdu lub miejsca obsługi podróżnych, gdzie możliwe jest bezpieczne zatrzymanie i naprawa pojazdu.
 • Prędkość: Podczas holowania na drodze ekspresowej należy przestrzegać ograniczeń prędkości. Maksymalna prędkość holowania na takiej drodze wynosi zazwyczaj 60 km/h.

2. Czy można holować na autostradzie?

 • Przepisy: Holowanie na autostradzie jest zabronione z wyjątkiem przypadków, gdy holowanie jest wykonywane przez specjalistyczne pojazdy pomocy drogowej. Prywatne holowanie na autostradzie jest niedozwolone.
 • Bezpieczeństwo: Holowanie na autostradzie jest niebezpieczne ze względu na wysokie prędkości ruchu i brak możliwości bezpiecznego zatrzymania się. Dlatego w przypadku awarii na autostradzie, najlepiej jest wezwać profesjonalną pomoc drogową.

3. Holowanie na drodze ekspresowej – zasady i przepisy:

 • Ograniczenia prędkości: Maksymalna prędkość holowania na drodze ekspresowej wynosi 60 km/h. Należy również zachować szczególną ostrożność i płynność ruchu.
 • Oznakowanie pojazdu: Pojazd holowany musi być odpowiednio oznakowany. Powinien mieć włączone światła awaryjne i, jeśli to możliwe, dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze.
 • Miejsce holowania: Holowanie jest dozwolone tylko do najbliższego zjazdu, gdzie można bezpiecznie zatrzymać pojazd i wezwać profesjonalną pomoc.

4. Holowanie na autostradzie – co zrobić w przypadku awarii:

 • Bezpieczne zatrzymanie: Jeśli Twój pojazd ulegnie awarii na autostradzie, zatrzymaj się na pasie awaryjnym, włącz światła awaryjne i ustaw trójkąt ostrzegawczy w odpowiedniej odległości za pojazdem.
 • Wezwanie pomocy drogowej: Zadzwoń po profesjonalną pomoc drogową, która ma uprawnienia do holowania na autostradzie. Unikaj próby holowania pojazdu na własną rękę.
 • Pozostanie w bezpiecznym miejscu: Po wezwaniu pomocy, przejdź za bariery ochronne i poczekaj na przybycie pomocy drogowej w bezpiecznym miejscu.

5. Czy można holować na obwodnicy?

 • Przepisy: Holowanie na obwodnicy jest dozwolone, ale z zachowaniem odpowiednich przepisów i zasad bezpieczeństwa. Należy zwrócić uwagę na lokalne przepisy dotyczące ograniczeń prędkości i oznakowania pojazdu holowanego.
 • Bezpieczeństwo: Jak na każdej drodze szybkiego ruchu, ważne jest, aby zachować ostrożność i płynność ruchu podczas holowania na obwodnicy.

Holowanie na drogach ekspresowych i autostradach jest ściśle regulowane przepisami prawa drogowego. Na autostradach holowanie jest dozwolone tylko przez profesjonalne pojazdy pomocy drogowej, natomiast na drogach ekspresowych można holować pojazd do najbliższego bezpiecznego miejsca. Przestrzeganie tych przepisów jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach szybkiego ruchu.